Inhalatory i ambona dary od młodzieży z SP 23, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 i Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie

Jeszcze raz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 23, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 i Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie wpisała się w Wolontariat Dobrych Serc. Poprzednio zakupili oni nowe łóżko dla naszych podopiecznych. Tym razem zakupiono i przekazano dwa inhalatory i ambonę.

Jako dyrektor hospicjum w imieniu całej naszej społeczności: chorych, pracowników i wolontariuszy składam serdeczne podziękowania młodzieży i ich opiekunom.

Posted in Aktualności, Galeria.