Przyjęcie do Hospicjum

SKIEROWANIE I WNIOSEK O PRZYJĘCIE CHOREGO DO HOSPICJUM – DRUKI DO POBRANIA

1. SKIEROWANIE (DRUK)

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE (DRUK)

3. KLAUZULA INFORMACYJNA (DRUK)

4. UPOWAŻNIENIE OPIEKUNA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (DRUK)

* PRZY PRZYJĘCIU PACJENTA NIEZBĘDNA JEST CAŁA DOKUMENTACJA MEDYCZNA DO WGLĄDU.

* DRUKI W FORMIE PAPIEROWEJ MOŻNA POBRAĆ Z SEKRETARIATU HOSPICJUM W DNI ROBOCZE W GODZINACH 9-15.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie w godzinach 9:00-15:00 lub telefonicznie 91 4215000,  91 428 25 25 lub  665 008 444