WARUNKI OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ HOSPICJUM DOMOWEGO

WARUNKI OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ HOSPICJUM DOMOWEGO, HOSPICJUM STACJONARNEGO LUB PORADNIĄ PALIATYWNĄ

 

Potrzebne dokumenty:

  • Udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego przez lekarza prowadzącego
  • skierowanie od lekarza POZ lub od specjalisty (ze wskazaniem danej formy opieki np. skierowanie do hospicjum domowego z kodem ICD-1O)
  • ksero kart informacyjnych (wypisy) z rozpoznaniem choroby
  • dowód osobisty
  • dokument ubezpieczenia
  • pisemna zgoda chorego lub jego opiekuna

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie w godzinach 9:00-15:00 lub telefonicznie 91 4215000,  91 428 25 25 lub  665 008 444

Posted in Informacje.

Dodaj komentarz