Akademia Walki z Rakiem

Sadzenie żonkila 2016

SADZENIE CEBULEK ŻONKILA

 

W dniu 19 października 2016 roku o godzinie 10 odbyło się sadzenie cebulek żonkila w Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.  Cebulki sadzone były przez młodzież ze szczecińskich szkół. Wydarzenie to było wstępem do kolejnego roku współpracy w ramach wolontariatu szkolnego.

Szkoły, które wzięły udział w sadzeniu:

 • Gimnazjum nr 7
 • Gimnazjum nr 5
 • Gimnazjum nr 12
 • Gimnazjum nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Zespół Szkół nr 5
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
 • Szkoły Salezjańskie
 • Gimnazjum nr 29
 • SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

 

Wszystkim wolontariuszom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za obecność.

 

 

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych Karpacz 16.07-26.07.2016

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych

Karpacz 16.07.-26.07. 2016

 

Kolonia dla dzieci osieroconych, znajdujących się pod opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, odbyła się w Karpaczu, w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Reda”, w dniach 16.07.-26.07. 2016. Uczestniczyło w niej piętnaścioro dzieci, w tym dziesięć dziewczynek i pięcioro chłopców, w wieku od szóstego do dziewiętnastego roku życia. Wspólna kolonia grupy młodszej i starszej miała na celu ich lepszą integrację oraz wymianę doświadczeń. Podczas kolonii dzieci miały możliwość zwiedzić m. in. Karpacz, Kotlinę Jeleniogórską, Pragę, Skalne Miasto w Czechach czy Drezno. Ponadto dzieci  oprócz czasu przeznaczonego na wypoczynek, wycieczki i wspinaczki górskie uczestniczyły w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem.

 

Zajęcia psychoedukacyjne

W ramach pobytu dzieci z Poradni dla Dzieci Osieroconych i Dzieci w Żałobie na kolonii w Karpaczy odbywały się zajęcia grupowe z psychologiem. Ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe spotkania grupowe opierały się na dyskusji, rozmowach, wspólnych wyjściach oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu.  Dzieci i młodzież chętnie angażowały się z zajęcia plastyczna. Na spotkaniach poruszane były tematy radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby, sposobów wyrażanie smutku i żalu po stracie. Wymiana doświadczeń i emocji związanych z poruszaniem tak trudnych tematów miała na celu przepracowanie straty oraz ukazanie perspektywy innych dzieci, które również jej doświadczyły. Praca z grupą polegała również na stwarzaniu dzieciom możliwości do podejmowania wspólnych działań, podczas których uczyły się współpracy oraz integrowały się jako grupa. Kładziono duży nacisk na stwarzanie dogodnych i bezpiecznych warunków, które pomagały w swobodnym wyrażaniu emocji oraz dzieleniu się trudnymi przeżyciami. Na poszczególnych zajęciach poruszano również tematy związane z m.in. relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami, czy kwestii tworzeniem planów na przyszłość.  Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, były otwarte i chętne do współpracy. Odbywały się również konsultacje z wychowawcami oraz kierownikiem kolonii. Na koniec w ramach podsumowania, każda z dzieci otrzymało paczkę pożegnalną, w której znalazły się m. in.: pocztówki z odwiedzonych miejsc, pamiątki związane z Karpaczem oraz słodycze i dyplomy.

 

Harmonogram zajęć z psychologiem

 1. Zajęcia integracyjna, gry i zabawy ruchowe. Ustalenia zasad obowiązujących podczas spotkań. Poznajemy siebie. Prezentacja siebie grupie.
 2. Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy.
 3. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozmowa na temat trudnych emocji i sposobów radzenia sobie. Zajęcia plastyczne. Praca nad żałobą.
 4. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia „Ja w rodzinie, Ja w świecie” rozmowy na temat relacji w rodzinie i szkole.
 5. Wspólne spacer po Karpaczu. Wyjście na pizzę i tor saneczkowy. Rozmowa grupowe na temat radzenia sobie.
 6. Zajęcia plastyczne. Przygotowanie podziękowań dla Dyrektora Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Rozmowy grupowe.
 7. Zajęcia grupowe z dziećmi, które pozostały w ośrodku: Gry i zabawy. Zajęcia plastyczne. Tworzenie kosza obfitości. Rozmowy grupowe.
 8. Zajęcia grupowe z dziećmi, które pozostały w ośrodku: Gry i zabawy. Zajęcia plastyczne. Rozmowy grupowe.
 9. Zajęcia podsumowujące. Dyskusja. Wręczenie paczek, przygotowanych wcześniej przez dzieci. Pożegnanie.

 

 

 

 

 

Nowy rok posługi wolantoryjnej.

Wraz z rozpoczęciem  roku szkolnego  2016/17 uczniowie II LO w Stargardzie  i MOS nr 2 w Szczecinie z opiekunami rozpoczęli nowy rok posługi wolontaryjnej . Ładna  pogoda pozwoliła na prace w ogrodzie oraz  pobyt z chorymi na tarasie, który uprzyjemniony został grą na skrzypcach.  W gronie wolontariuszy znalazła się także mama jednej z uczennic. Wraz z pięknym wrześniowym Słońcem życzymy wszystkim pogody ducha!

Mikołajki 2015

W tym roku Mikołajki dla dzieci objętych opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, odbyły się 12 grudnia 2015 roku w Klubie Nastolatka „Nasto%”. Uczestniczyło w nim dwanaścioro dzieci        w wieku od 7 r. ż. do 15 r. ż..  Ze względu na to, iż część dzieci spotkało się po raz pierwszy, spotkanie rozpoczęło się od krótkiej zabawy integracyjnej, każde   z dzieci miało za zadanie przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie.

Pierwszą z atrakcji przygotowaną dla dzieci było przejście dwu poziomowego parku linowego. Po tej części dzieci mogły dowolnie korzystać   m. in. z: laserowego labiryntu grozy, piramidy strachu, mega Kinektu, trampoliny, zjazdu na tyrolce, pojedynku gladiatorów oraz paintballa.

W trakcie zabaw na dzieci czekał słodki poczęstunek w postaci przekąsek oraz napoi.   Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały paczki mikołajkowe.

Dla starszych dzieci tj. od 17 r. ż. do 19stego r. ż. przygotowane zostały paczki mikołajkowe. Otrzymało je dwanaścioro dzieci.

W tym roku łącznie dwadzieścia czworo dzieci zostało obdarowanych przez Hospicjum Św. Jana Ewangelisty.

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych Chorwacja -Zadar 16.08.2015-26. 08. 2015

Ta galeria zawiera 9 zdjęć.

 

W tym roku dzieci osierocone, znajdujące się pod opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty miały okazję uczestniczyć w kolonii do Zadaru, miasta w południowej części Chorwacji, w dniach 16. 08. 2015 do 26. 08. 2015 r. Uczestniczyło w niej siedmioro dzieci, w tym jedna dziewczynka i sześciu chłopców, w wieku od osiemnastego do dziewiętnastego roku życia. Podczas kolonii młodzież brała udział w zajęciach integracyjnych i sportowych. Młodzież oprócz zwiedzania Zadaru w którym znajdują się liczne zabytki, uczestniczyła w wycieczce do Parku Narodowego – Plitvickie Jeziora. Gdzie podziwiać mogła bogactwo natury tj. 62 wodospady, liczne jeziora, przejazd tramwajem wodnym i kolejką dookoła parku. Oprócz uczestnictwa w zajęciach przeznaczonych dla wszystkich uczestników kolonii oraz plażowania dzieci brały udział w spotkaniach indywidualnych i grupowych z psychologiem.

 

 

Warsztaty psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne

Podczas kolonii realizowane były warsztaty psychologiczne poświęcone m. in.:  pracy z emocjami, samorozwojem, agresji oraz pracy nad żałobą.  Warsztaty te umożliwiały dzieciom przepracowanie trudnych doświadczeń, podzielenie się nimi z innymi, którzy również doświadczyli straty osób dla nich bliskich. Warsztaty samorozwoju oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami tj. ze złością, a co za tym idzie różnymi formami agresji, umożliwiły dzieciom  poszerzenie umiejętności związanych z wyrażaniem siebie, swoich emocji, ćwiczenie zachowań w trudnych chwilach. Na poszczególnych zajęciach odnosiły się one do różnych etapów rozwojowych i zagadnień z nim związanych m.in. relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami,  czy kwestii związanych z rozwojem osobistym i tworzeniem planów na przyszłość.  Zajęcie te umożliwiał powrót do trudnych momentów, związanych m. in. z utratą jednego z rodziców, i możliwość przeformułowania czy  przewartościowania związanych z tym myśli i emocji oraz na lepsze zrozumienie obecnych zachowań. W ramach zajęć wykorzystano również elementy muzykoterapii. Dzieci pojedynczo przygotowywały wybrane przez siebie utwory muzyczne, które były następnie odsłuchiwane i omawiane w grupie. Celem muzykoterapii było stworzenie warunków do swobodnej wymiany myśli i uczuć dotyczących obecnie doświadczanych trudności oraz ukazanie podobieństwa w ich przeżywaniu i odbiorze u pozostałych rówieśników, co znacznie wpłynęło na integrację grupy i relacje jej członków. W ramach zajęć wykorzystywane były elementy dialogu motywacyjnego, tworzenia pozytywnego dialogu wewnętrznego oraz elementy coachingu. Dzięki wykorzystaniu ćwiczeń coachingowych dzieci same mogły wcielić się w rolę trenerów/ coachów i pomóc swoim kolegom w wyznaczaniu celów i analizowaniu drogi do ich osiągnięcia. Praca w grupie oraz dyskusja pozwalały dzieciom na swobodne wyrażanie siebie oraz integrację z pozostałymi uczestnikami zajęć. Kładziono duży nacisk na warunki w których  odbywały się zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie swobodę wyrażania siebie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych, były otwarte na doświadczenia oraz chętne do współpracy. Dzieci chętnie korzystały również z spotkań indywidualnych z psychologiem.

 

Harmonogram warsztatów psychologicznych i zajęć grupowych z psychologiem

 1. Zajęcia integracyjne, gry i zabawy. Omawianie regulaminu spotkań. Dyskusja na temat minionego roku.
 2. Wspólne wyjście na lody/ rozmowy grupowe na temat relacji z rówieśnikami, relacjami z rodzicami.
 3. Wprowadzenie do warsztatów „Ja i mój sposób na stres”. Psychoedukacja na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dyskusja podsumowująca. Muzykoterapia.
 4. Warsztat „Gry i zabawy przeciwko agresji”. Muzykoterapia.
 5. Wspólny spacer po okolicy/ rozmowy na temat zachowań agresywnych i sposobach reagowania na nie. Dyskusja.
 6. Spacer po okolicy rozmowy grupowe na temat trudnych doświadczeń/praca nad stratą dzielenie się trudnymi doświadczeniami.
 7. Rozmowy na temat straty/ wspólne wyjście na lody
 8. Warsztat „Moje cele i marzenia -dialog motywujący, ćwiczenia coachingowe Muzykoterapia. Dyskusja podsumowująca.
 9. Wspólny spacer po okolicy/ rozmowy na temat samooceny i swojego obrazu siebie, wyjście na pizze i lody.
 10. Wyjście na spacer/ zajęcia podsumowujące -dyskusja.

 

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych Wisełka 10-21.07 2015

Kolonia dla dzieci osieroconych, znajdujących się pod opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, odbyła się w Wisełce, w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym, w dniach 10- 21. 07. 2015 roku. Uczestniczyło w niej dziewięcioro dzieci, w tym pięć dziewczynek i czworo chłopców, w wieku od szóstego do szesnastego roku życia. Podczas kolonii dzieci brały udział w licznych zajęciach sportowych i integracyjnych, uczestniczyły w wycieczkach m. in. do Międzyzdrojów, Świnoujścia czy Heida Parku. Oprócz uczestnictwa w zajęciach przeznaczonych dla wszystkich uczestników kolonii, dzieci brały udział w spotkaniach indywidualnych i grupowych z psychologiem.

 

Warsztaty psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne

Podczas kolonii realizowany był program psychoedukacyjny oraz warsztaty psychologiczne  poświęcone m. in.: samorozwojowi tj. Warsztaty rozwoju osobistego, których głównym celem było odkrywanie w sobie pozytywnej siły, budowanie poczucia własnej wartości, praca nad wadami i zaletami, poszerzanie samoświadomości.  Oprócz warsztatów samorozwoju dzieci miały po raz kolejny możliwość zagłębienia się w swoje emocje, te pozytywne jak i te trudne. Szczególny nacisk położona na sposób radzenia sobie dzieci ze złością. Dzięki psychodramie, odgrywaniu scenek, analizie indywidualnej oraz dyskusji w grupie miały one okazję poznać swoje zachowania i myśli z tym związane. Na poszczególnych zajęciach poruszano również tematy związane z m.in. relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami, czy kwestii tworzeniem planów na przyszłość.

Rozmowy indywidualne oraz zajęcia w grupie umożliwiały powrót do trudnych momentów, związanych m. in. z utratą jednego z rodziców, możliwość przeformułowania czy  przewartościowania związanych z tym myśli i emocji oraz na lepsze zrozumienie obecnych zachowań.

Dzieci pojedynczo lub w grupach przygotowywały wybrane przez siebie scenki, które były następnie odgrywane i omawiane w grupie. Celem psychodramy było stworzenie warunków do swobodnej wymiany myśli i uczuć dotyczących obecnie doświadczanych trudności oraz ukazanie podobieństwa w ich przeżywaniu i odbiorze u pozostałych rówieśników, co znacznie wpłynęło na integrację grupy i relacje jej członków. W ramach zajęć wykorzystywana była praca z rysunkiem, techniki wyobrażeniowe, wybrane elementy coachingu oraz techniki relaksacyjne. Praca w grupie oraz dyskusja pozwalały dzieciom na swobodne wyrażanie siebie oraz integrację z pozostałymi uczestnikami zajęć. Kładziono duży nacisk na warunki w których  odbywały się zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie swobodę wyrażania siebie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych, były otwarte na doświadczenia oraz chętne do współpracy. Dzieci chętnie korzystały również z spotkań indywidualnych z psychologiem

Harmonogram zajęć i warsztatów:

 

 1. Zajęcia integracyjna, gry i zabawy ruchowe. Ustalenia zasad obowiązujących podczas spotkań. Ćwiczenia relaksacyjne.
 2. Warsztat „Ja w świecie”: wprowadzenie do warsztatów rozwoju osobistego. Praca z rysunkiem. Tworzenia „Wiekiego Ja”
 3. Gry i zabawy ruchowe nad morzem. Rozmowa na temat trudnych emocji i sposobów radzenia sobie. Wykorzystanie elementów psychodramy do ćwiczenia zachowań w sytuacjach trudnych.
 4. Warsztat rozwoju osobistego: samoocena; psychoedukacja na temat tego czym jest samoocena, co się na nią składa. Praca w grupach. Dyskusja w grupie.
 5. Zajęcia: „Moje wady i zalety”, Wykorzystanie kart pracy, praca z rysunkiem. Dyskusja w grupie. Podsumowanie.
 6. Warsztat rozwoju osobistego: „Uczę się mówić nie”, psychoedukacja na temat asertywności, wykorzystanie psychodramy do ćwiczenia asertywności. Praca w grupach. Scenki. Dyskusja.
 7. Wspólne wyjścia na pizza, spacer po okolicy, rozmowy na temat trudnych doświadczeń straty jednego z rodziców. Praca nad żałobą.
 8. Warsztat rozwoju osobistego: „Jak oceniają mnie inni, jak oceniam sam siebie”, tworzenia własnej karykatury, praca z rysunkiem. Dyskusja.
 9. Zajęcia: „Ja i moja złość” tworzenie pudełka emocji, praca z rysunkiem. Dyskusja.
 10. Zajęcia podsumowujące. Dyskusja.

 

 

 

Dzień Dziecka 2015

Dzień Dziecka 2015

W tym roku Dzień Dziecka, dla dzieci objętych opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, odbył się 21 czerwca 2015 roku. W ramach Dnia Dziecka, dzieci objęte naszą opieką zaproszone zostały na dwu godzinny wypad na ściankę wspinaczkową. Dodatkowo oprócz możliwości wspinaczki, dzieci miały możliwości zagrania m. in. w squasha i badmintona.  Wypad na ściankę ze względu na liczbę instruktorów wspinaczki został zorganizowany w dwóch grupach: w pierwszej znalazły się dzieci młodsze w wieku od 6 r. ż. do 15 r. ż.; w drugiej natomiast dzieci starsze w wieku od 16 r. ż. do 20 r. ż. Ponieważ część dzieci spotkało się po raz pierwszy każdy miał za zadanie przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie, tak aby przybliżyć innym swoją osobę. Po zabawie integracyjnej dzieci chętnie przystąpiły do wspinaczki i innych udostępnionych im atrakcji.

Rajski ogród

Rajski ogród

Na okrągłej tacy z piaskiem

dziewczyny obraz układały.

Maria położyła kamyk w ogródku znaleziony

a Lidka muszelkę z nad morza.

Bogusia przyniosła grabki małe,

które dziecko jakieś na plaży zgubiło

a Jola piórko wróbla prześliczne,

Agnieszka tiulu kawałek

co po sylwestrze się ostał

a Lila koralik błękitny

który w swym pudełku skarbów chowała…

Wokół starego dębu gałązki,

co pośrodku tej wyspy Marta posadziła

powstało coś co nazwać trudno…

Miasto gęsto pragnieniami zaludnione?

Pole życiodajnymi ziarnami zasiane?

Plaża, przy której wielki żaglowiec ze skarbami się rozbił?

Projekt ogrodu w noc bezsenną wymarzony?

Każdy kawałek z jakąś intencją przyniesiony

i pietyzmem wielkim położony

podkreśla właściciela charakter

i jego podejście do świata.

Każdy żołądź w kapeluszu znaleziony

wystawia dumnie główkę

aby przypadkiem liść klonu go nie zakrył

a plątanina nitki białej nieco się przygina

 

aby pod świeczką nie spłonąć,

którą przyjacielowi zmarłemu zapaliły.

Tak, o nim też nie zapomniały.

Potem krąg zrobiły i taniec radości

nad tym rajskim ogrodem odtańczyły.

Trzy kroki w lewo, cztery w prawo,

dwa w przód i jeden w tył…

Tu klaśnięcie, tam ukłon z przytupem,

tu obrót, tam ręce pod boki,

raz patrzysz w oczka partnera

innym razem plecami go mijasz…

Czasem sensu plątaniny kroków szukać próżno,

często zamysłu artysty nijak rozpoznać się nie da…

One wiedzą jedno:

czas płynie i go nie zatrzymasz

wiec twórz swój ogród wyśniony,

tańcz swój taniec niepokorny!

I nie patrz na innych

– to tyś autorem i basta!

Drugiej szansy nie dostaniesz

a opinie innych…

mało ważne i ciasne,

inną miarą szyte,

do twych snów nie przystają

bo marzeń z twojej głowy

wcale nie znają.

Anouk Ble

O NAS

Akademia Walki z Rakiem, dzięki swojej szerokiej i unikatowej ofercie wspiera chorych na nowotwory w zwycięskim boju o zdrowie i życie! Pobudza do walki, obalając schematyczne myślenie na temat choroby i leczenia.

Pacjentom i ich rodzinom pomaga bezpiecznie rozładować negatywne emocje i poradzić sobie z tą trudną sytuacją. AWzR wypełnia istotną niszę na rynku świadczeń zdrowotnych, gdzie pacjent częstokroć pozostawiany jest sam sobie z własną wiedzą na temat diagnozy oraz lękiem, co do dalszych rokowań. Akademia Walki z Rakiem uzupełnia leczenie medyczne, ale nie zastępuje go!

Dla Kogo?

Jeśli jesteś lub byłeś chory na raka, ale czujesz, że nie zrobiłeś jeszcze wszystkiego co w Twojej mocy, by go pokonać – bardzo zapraszamy!

I/ lub jeśli jesteś nawet bardzo silny psychicznie, ale czasem masz ochotę się poddać i jest Ci z tym źle – zapraszamy serdecznie!

I/ lub jeśli chcesz zobaczyć i posłuchać jak inni radzą sobie z podobnymi problemami i wymienić z nimi doświadczenia – zapraszamy gorąco!

Jeśli ktoś z Twojego otoczenia, może bardzo Ci bliski, choruje na nowotwór i bardzo chciałbyś mu pomóc, ale nie bardzo wiesz jak – równiez zadzwoń, umów się i przyjdź!

PACJENCI O NAS

PACJENCI O NAS

 

W 2005 r. zdiagnozowano u mnie chorobę nowotworową. Zaufałam lekarzom i poddałam się leczeniu. Od tego czasu przeszłam wiele operacji oraz chemioterapii. Jednocześnie cały czas wierzę, że moja wola życia i wiara we własne siły obronne organizmu pozwalają mi przezwyciężać chorobę. Nadzieję i siły do walki z codziennymi dolegliwościami w dużym stopniu pomagają mi w sobie odnaleźć osoby prowadzące zajęcia w Akademii Walki z Rakiem w Szczecinie.

Dzięki cyklicznym spotkaniom  z psychologiem, mogłam nauczyć się radzić sobie ze stresem, poprawić relacje z bliskimi, wspierającymi mnie w chorobie oraz poznać techniki relaksacyjne np. świadome oddychanie czy stosowanie wyobraźni w zdrowieniu.

Cotygodniowe zajęcia z choreoterapii pozwalają mi na systematyczne uwalnianie nagromadzonego stresu, obniżanie poziomu  lęku i strachu, doświadczanie radości i zadowolenia. Można się tu wypłakać, ale też i serdecznie pośmiać .

Uczestnicząc  w różnorodnych spotkaniach np. z  lekarzem onkologiem, genetykiem czy dietetyczką zdobyłam nową wiedzę, bardzo dla mnie przydatną.

Akademia oferuje również atrakcje kulturalne jak  wspólne wyjścia do teatru, kina czy opery.

Spotkania w Akademii z okazji Świąt i innych uroczystości były dla mnie okazją do wielu wzruszeń i sympatycznych przeżyć. W Akademii poznałam wiele koleżanek i zawarłam trwałe przyjaźnie. Wspaniale wspominam warsztaty organizowane co roku nad morzem. Jest to dla

mnie czas radości, poczucia spełnienia. W tym czasie nabieram siły i wzmacnia  swój organizm. Akademia jest dla mnie dużym wsparciem w moim procesie zdrowienia.

EWA

Z wdzięcznością

 

 

 

Akademia chorych do walki z rakiem, Należę do Akademii od lata 2007. Na początku mojej choroby miałam  porady i wsparcie psychologa indywidualnie. Potem zaczęłam uczęszczać na spotkania grupowe raz w tygodniu. Korzystałam również ze spotkań specjalistycznych tj. :

– rozmowy i wykłady z diabetologiem

– spotkania z lekarzem orzecznikiem

–    -”-         z prac. ZUS

–    -”-  z kosmetologiem

–  -”-    z prawnikiem dot. praw pacjęta

– w zajęciach plastycznych w sezonie świątecznym

– w naukach związanych z wykorzystaniem różnych technik oddychania

–  i innych różnych warsztatach  zajęciowych które rozszerzają nasze możliwości i wiarę że my jeszcze dużo możemy –  korzystam również z usług rehabilitanta  gdy jest taka możliwość. Od paru lat uczestniczę w co tygodniowych zajęciach choreoterapii (taniec w grupie, dobra zabawa i gimnastyka). Uczestniczyłam również w warsztatach wyjazdowych nad morzem : do Rewala i Niechorza ( mamy tam cały wachlarz w/w spotkań i zajęć łącznie z takimi – basen, dżakuzi wykłady lekarza i rehabilitacja) Wyjeżdżamy  także na pielgrzymki po Polsce ( w planach Włochy).

Dwa razy w roku mamy spotkania w całym gronie-  spotkanie wigilijne oraz Wielkanoce (każda przygotowuje swoją najlepszą potrawę) Obecnie nie wyobrażam sobie jak zapełniłabym  ten czas który spędzam na warsztatach w Akademii ( tam się rozwijam, leczę swoją duszę i tam

mam wsparcie grupy  w okresie mojej choroby)

Barbara

 

 

Każdy człowiek w chorobie przechodzi mniejszą bądź większą metamorfozę. Tak było również ze mną.  Akademia i możliwość uczestnictwa w Niej daje mi więcej niż się spodziewałam. Naucza pokory, daje mnóstwo zrozumienia-tak niezbędnego a tak trudnego do zdobycia w życiu codziennym i ciepła-człowiek nie czuje się pozostawiony samemu sobie i mam możliwość czerpania pokładów siły i optymizmu. To jak magia. Jestem wdzięczna i oczarowana Akademią Walki z Rakiem.

Agnieszka.

 

Przychodzę na zajęcia z wielką radością, ponieważ czuję się dobrze w towarzystwie koleżanek, które uczestniczą w zajęciach. Jest miła atmosfera, wspieramy się, tutaj „ładuję akumulatory” na cały tydzień do następnego spotkania. Dziękuję że tutaj trafiłam, jestem innym człowiekiem- wyrozumiałym, tolerancyjnym, chętnym do pomocy innym, ale przede wszystkim sobie.

Beata Janina

 

Kiedy zdecydowałam się przyjść do akademii, a dowiedziałam się ,że istnieje, czułam, że potrzebuję porozmawiać o mojej chorobie z osobami, które też chorują, chciałam zdobyć wiedzę aby radzić sobie ze swoimi myślami .

Grażyna

Akademia do walki z rakiem to wielka szansa, siła, mobilizacja, radość życia. Oprócz moich dzieci i wnuków – to całe moje życie. W akademii otrzymuję tyle życzliwości, że starcza mi do następnego spotkania uwierzyć w ludzi.

Stanisława

W akademii otrzymuję dużo wsparcia , otuchy i nadziei. Pobyt tam pozwala przetrwać trudne chwile związane z chorobą, napawa mnie optymizmem i nadzieją na wyzdrowienie. Spotkania z dziewczynami dają mi dużo radości i siły.

Maria

Dzięki akademii chce mi się wyjść z domu zadbać o swój wygląd, przebywać  z ludźmi, rozmawiać. Wychodzę z depresji. Sama nie wyjechałabym gdziekolwiek z Akademią jest to możliwe- motywuje mnie. Dużo mi dają treningi relaksacyjne.

Danusia

Ja osobiście jestem szczęśliwa z tego że mogę przebywać w akademii na różnych spotkaniach. Spotkania daja mi możliwość spotykania z ludźmi, którzy mają podobne problemy życiowe i zdrowotne. Mogę częściej wyjść z domu, zadbać o swój wygląd. Sama nie wyjechałabym nigdzie- z grupą Akademii jest to możliwe.

Lodzia