Aktualności

Akcja Żonkil 2017

W dniach 07.04-08.04.2017r. na terenie Miasta Szczecina odbyła się zbiórka pt. :,,Akcja Żonkil” na rzecz chorych osób na chorobę nowotworową znajdujących się pod opieką naszego Hospicjum. W akcji wzięło udział 314 wolontariuszy ze szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz osoby dorosłe. Zbiórka odbyła się w szczecińskich centrach handlowych i hipermarketach oraz w kilku punktach miasta takich jak: Plac Rodła oraz Plac Żołnierza Polskiego. Darczyńcom z całego serca dziękujemy. Chcielibyśmy również podziękować wolontariuszom, szkołom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu, oraz rodzicom uczniów, którzy zaangażowali się w akcje. Serdeczne wyrazy wdzięczności składamy także na ręce prezesów i dyrektorów galerii handlowych, którzy wyrazili zgodę na współpracę w ramach ,,Akcji Żonkil”.

Sadzenie żonkila 2016

SADZENIE CEBULEK ŻONKILA

 

W dniu 19 października 2016 roku o godzinie 10 odbyło się sadzenie cebulek żonkila w Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.  Cebulki sadzone były przez młodzież ze szczecińskich szkół. Wydarzenie to było wstępem do kolejnego roku współpracy w ramach wolontariatu szkolnego.

Szkoły, które wzięły udział w sadzeniu:

 • Gimnazjum nr 7
 • Gimnazjum nr 5
 • Gimnazjum nr 12
 • Gimnazjum nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Zespół Szkół nr 5
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
 • Szkoły Salezjańskie
 • Gimnazjum nr 29
 • SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

 

Wszystkim wolontariuszom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za obecność.

 

 

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych Karpacz 16.07-26.07.2016

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych

Karpacz 16.07.-26.07. 2016

 

Kolonia dla dzieci osieroconych, znajdujących się pod opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, odbyła się w Karpaczu, w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Reda”, w dniach 16.07.-26.07. 2016. Uczestniczyło w niej piętnaścioro dzieci, w tym dziesięć dziewczynek i pięcioro chłopców, w wieku od szóstego do dziewiętnastego roku życia. Wspólna kolonia grupy młodszej i starszej miała na celu ich lepszą integrację oraz wymianę doświadczeń. Podczas kolonii dzieci miały możliwość zwiedzić m. in. Karpacz, Kotlinę Jeleniogórską, Pragę, Skalne Miasto w Czechach czy Drezno. Ponadto dzieci  oprócz czasu przeznaczonego na wypoczynek, wycieczki i wspinaczki górskie uczestniczyły w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem.

 

Zajęcia psychoedukacyjne

W ramach pobytu dzieci z Poradni dla Dzieci Osieroconych i Dzieci w Żałobie na kolonii w Karpaczy odbywały się zajęcia grupowe z psychologiem. Ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe spotkania grupowe opierały się na dyskusji, rozmowach, wspólnych wyjściach oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu.  Dzieci i młodzież chętnie angażowały się z zajęcia plastyczna. Na spotkaniach poruszane były tematy radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby, sposobów wyrażanie smutku i żalu po stracie. Wymiana doświadczeń i emocji związanych z poruszaniem tak trudnych tematów miała na celu przepracowanie straty oraz ukazanie perspektywy innych dzieci, które również jej doświadczyły. Praca z grupą polegała również na stwarzaniu dzieciom możliwości do podejmowania wspólnych działań, podczas których uczyły się współpracy oraz integrowały się jako grupa. Kładziono duży nacisk na stwarzanie dogodnych i bezpiecznych warunków, które pomagały w swobodnym wyrażaniu emocji oraz dzieleniu się trudnymi przeżyciami. Na poszczególnych zajęciach poruszano również tematy związane z m.in. relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami, czy kwestii tworzeniem planów na przyszłość.  Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, były otwarte i chętne do współpracy. Odbywały się również konsultacje z wychowawcami oraz kierownikiem kolonii. Na koniec w ramach podsumowania, każda z dzieci otrzymało paczkę pożegnalną, w której znalazły się m. in.: pocztówki z odwiedzonych miejsc, pamiątki związane z Karpaczem oraz słodycze i dyplomy.

 

Harmonogram zajęć z psychologiem

 1. Zajęcia integracyjna, gry i zabawy ruchowe. Ustalenia zasad obowiązujących podczas spotkań. Poznajemy siebie. Prezentacja siebie grupie.
 2. Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy.
 3. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozmowa na temat trudnych emocji i sposobów radzenia sobie. Zajęcia plastyczne. Praca nad żałobą.
 4. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia „Ja w rodzinie, Ja w świecie” rozmowy na temat relacji w rodzinie i szkole.
 5. Wspólne spacer po Karpaczu. Wyjście na pizzę i tor saneczkowy. Rozmowa grupowe na temat radzenia sobie.
 6. Zajęcia plastyczne. Przygotowanie podziękowań dla Dyrektora Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Rozmowy grupowe.
 7. Zajęcia grupowe z dziećmi, które pozostały w ośrodku: Gry i zabawy. Zajęcia plastyczne. Tworzenie kosza obfitości. Rozmowy grupowe.
 8. Zajęcia grupowe z dziećmi, które pozostały w ośrodku: Gry i zabawy. Zajęcia plastyczne. Rozmowy grupowe.
 9. Zajęcia podsumowujące. Dyskusja. Wręczenie paczek, przygotowanych wcześniej przez dzieci. Pożegnanie.

 

 

 

 

 

Nowy rok posługi wolantoryjnej.

Wraz z rozpoczęciem  roku szkolnego  2016/17 uczniowie II LO w Stargardzie  i MOS nr 2 w Szczecinie z opiekunami rozpoczęli nowy rok posługi wolontaryjnej . Ładna  pogoda pozwoliła na prace w ogrodzie oraz  pobyt z chorymi na tarasie, który uprzyjemniony został grą na skrzypcach.  W gronie wolontariuszy znalazła się także mama jednej z uczennic. Wraz z pięknym wrześniowym Słońcem życzymy wszystkim pogody ducha!

Mikołajki 2015

W tym roku Mikołajki dla dzieci objętych opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, odbyły się 12 grudnia 2015 roku w Klubie Nastolatka „Nasto%”. Uczestniczyło w nim dwanaścioro dzieci        w wieku od 7 r. ż. do 15 r. ż..  Ze względu na to, iż część dzieci spotkało się po raz pierwszy, spotkanie rozpoczęło się od krótkiej zabawy integracyjnej, każde   z dzieci miało za zadanie przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie.

Pierwszą z atrakcji przygotowaną dla dzieci było przejście dwu poziomowego parku linowego. Po tej części dzieci mogły dowolnie korzystać   m. in. z: laserowego labiryntu grozy, piramidy strachu, mega Kinektu, trampoliny, zjazdu na tyrolce, pojedynku gladiatorów oraz paintballa.

W trakcie zabaw na dzieci czekał słodki poczęstunek w postaci przekąsek oraz napoi.   Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały paczki mikołajkowe.

Dla starszych dzieci tj. od 17 r. ż. do 19stego r. ż. przygotowane zostały paczki mikołajkowe. Otrzymało je dwanaścioro dzieci.

W tym roku łącznie dwadzieścia czworo dzieci zostało obdarowanych przez Hospicjum Św. Jana Ewangelisty.

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych Chorwacja -Zadar 16.08.2015-26. 08. 2015

Ta galeria zawiera 9 zdjęć.

 

W tym roku dzieci osierocone, znajdujące się pod opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty miały okazję uczestniczyć w kolonii do Zadaru, miasta w południowej części Chorwacji, w dniach 16. 08. 2015 do 26. 08. 2015 r. Uczestniczyło w niej siedmioro dzieci, w tym jedna dziewczynka i sześciu chłopców, w wieku od osiemnastego do dziewiętnastego roku życia. Podczas kolonii młodzież brała udział w zajęciach integracyjnych i sportowych. Młodzież oprócz zwiedzania Zadaru w którym znajdują się liczne zabytki, uczestniczyła w wycieczce do Parku Narodowego – Plitvickie Jeziora. Gdzie podziwiać mogła bogactwo natury tj. 62 wodospady, liczne jeziora, przejazd tramwajem wodnym i kolejką dookoła parku. Oprócz uczestnictwa w zajęciach przeznaczonych dla wszystkich uczestników kolonii oraz plażowania dzieci brały udział w spotkaniach indywidualnych i grupowych z psychologiem.

 

 

Warsztaty psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne

Podczas kolonii realizowane były warsztaty psychologiczne poświęcone m. in.:  pracy z emocjami, samorozwojem, agresji oraz pracy nad żałobą.  Warsztaty te umożliwiały dzieciom przepracowanie trudnych doświadczeń, podzielenie się nimi z innymi, którzy również doświadczyli straty osób dla nich bliskich. Warsztaty samorozwoju oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami tj. ze złością, a co za tym idzie różnymi formami agresji, umożliwiły dzieciom  poszerzenie umiejętności związanych z wyrażaniem siebie, swoich emocji, ćwiczenie zachowań w trudnych chwilach. Na poszczególnych zajęciach odnosiły się one do różnych etapów rozwojowych i zagadnień z nim związanych m.in. relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami,  czy kwestii związanych z rozwojem osobistym i tworzeniem planów na przyszłość.  Zajęcie te umożliwiał powrót do trudnych momentów, związanych m. in. z utratą jednego z rodziców, i możliwość przeformułowania czy  przewartościowania związanych z tym myśli i emocji oraz na lepsze zrozumienie obecnych zachowań. W ramach zajęć wykorzystano również elementy muzykoterapii. Dzieci pojedynczo przygotowywały wybrane przez siebie utwory muzyczne, które były następnie odsłuchiwane i omawiane w grupie. Celem muzykoterapii było stworzenie warunków do swobodnej wymiany myśli i uczuć dotyczących obecnie doświadczanych trudności oraz ukazanie podobieństwa w ich przeżywaniu i odbiorze u pozostałych rówieśników, co znacznie wpłynęło na integrację grupy i relacje jej członków. W ramach zajęć wykorzystywane były elementy dialogu motywacyjnego, tworzenia pozytywnego dialogu wewnętrznego oraz elementy coachingu. Dzięki wykorzystaniu ćwiczeń coachingowych dzieci same mogły wcielić się w rolę trenerów/ coachów i pomóc swoim kolegom w wyznaczaniu celów i analizowaniu drogi do ich osiągnięcia. Praca w grupie oraz dyskusja pozwalały dzieciom na swobodne wyrażanie siebie oraz integrację z pozostałymi uczestnikami zajęć. Kładziono duży nacisk na warunki w których  odbywały się zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie swobodę wyrażania siebie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych, były otwarte na doświadczenia oraz chętne do współpracy. Dzieci chętnie korzystały również z spotkań indywidualnych z psychologiem.

 

Harmonogram warsztatów psychologicznych i zajęć grupowych z psychologiem

 1. Zajęcia integracyjne, gry i zabawy. Omawianie regulaminu spotkań. Dyskusja na temat minionego roku.
 2. Wspólne wyjście na lody/ rozmowy grupowe na temat relacji z rówieśnikami, relacjami z rodzicami.
 3. Wprowadzenie do warsztatów „Ja i mój sposób na stres”. Psychoedukacja na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dyskusja podsumowująca. Muzykoterapia.
 4. Warsztat „Gry i zabawy przeciwko agresji”. Muzykoterapia.
 5. Wspólny spacer po okolicy/ rozmowy na temat zachowań agresywnych i sposobach reagowania na nie. Dyskusja.
 6. Spacer po okolicy rozmowy grupowe na temat trudnych doświadczeń/praca nad stratą dzielenie się trudnymi doświadczeniami.
 7. Rozmowy na temat straty/ wspólne wyjście na lody
 8. Warsztat „Moje cele i marzenia -dialog motywujący, ćwiczenia coachingowe Muzykoterapia. Dyskusja podsumowująca.
 9. Wspólny spacer po okolicy/ rozmowy na temat samooceny i swojego obrazu siebie, wyjście na pizze i lody.
 10. Wyjście na spacer/ zajęcia podsumowujące -dyskusja.

 

Sprawozdanie z kolonii dla dzieci osieroconych Wisełka 10-21.07 2015

Kolonia dla dzieci osieroconych, znajdujących się pod opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, odbyła się w Wisełce, w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym, w dniach 10- 21. 07. 2015 roku. Uczestniczyło w niej dziewięcioro dzieci, w tym pięć dziewczynek i czworo chłopców, w wieku od szóstego do szesnastego roku życia. Podczas kolonii dzieci brały udział w licznych zajęciach sportowych i integracyjnych, uczestniczyły w wycieczkach m. in. do Międzyzdrojów, Świnoujścia czy Heida Parku. Oprócz uczestnictwa w zajęciach przeznaczonych dla wszystkich uczestników kolonii, dzieci brały udział w spotkaniach indywidualnych i grupowych z psychologiem.

 

Warsztaty psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne

Podczas kolonii realizowany był program psychoedukacyjny oraz warsztaty psychologiczne  poświęcone m. in.: samorozwojowi tj. Warsztaty rozwoju osobistego, których głównym celem było odkrywanie w sobie pozytywnej siły, budowanie poczucia własnej wartości, praca nad wadami i zaletami, poszerzanie samoświadomości.  Oprócz warsztatów samorozwoju dzieci miały po raz kolejny możliwość zagłębienia się w swoje emocje, te pozytywne jak i te trudne. Szczególny nacisk położona na sposób radzenia sobie dzieci ze złością. Dzięki psychodramie, odgrywaniu scenek, analizie indywidualnej oraz dyskusji w grupie miały one okazję poznać swoje zachowania i myśli z tym związane. Na poszczególnych zajęciach poruszano również tematy związane z m.in. relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami, czy kwestii tworzeniem planów na przyszłość.

Rozmowy indywidualne oraz zajęcia w grupie umożliwiały powrót do trudnych momentów, związanych m. in. z utratą jednego z rodziców, możliwość przeformułowania czy  przewartościowania związanych z tym myśli i emocji oraz na lepsze zrozumienie obecnych zachowań.

Dzieci pojedynczo lub w grupach przygotowywały wybrane przez siebie scenki, które były następnie odgrywane i omawiane w grupie. Celem psychodramy było stworzenie warunków do swobodnej wymiany myśli i uczuć dotyczących obecnie doświadczanych trudności oraz ukazanie podobieństwa w ich przeżywaniu i odbiorze u pozostałych rówieśników, co znacznie wpłynęło na integrację grupy i relacje jej członków. W ramach zajęć wykorzystywana była praca z rysunkiem, techniki wyobrażeniowe, wybrane elementy coachingu oraz techniki relaksacyjne. Praca w grupie oraz dyskusja pozwalały dzieciom na swobodne wyrażanie siebie oraz integrację z pozostałymi uczestnikami zajęć. Kładziono duży nacisk na warunki w których  odbywały się zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie swobodę wyrażania siebie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych, były otwarte na doświadczenia oraz chętne do współpracy. Dzieci chętnie korzystały również z spotkań indywidualnych z psychologiem

Harmonogram zajęć i warsztatów:

 

 1. Zajęcia integracyjna, gry i zabawy ruchowe. Ustalenia zasad obowiązujących podczas spotkań. Ćwiczenia relaksacyjne.
 2. Warsztat „Ja w świecie”: wprowadzenie do warsztatów rozwoju osobistego. Praca z rysunkiem. Tworzenia „Wiekiego Ja”
 3. Gry i zabawy ruchowe nad morzem. Rozmowa na temat trudnych emocji i sposobów radzenia sobie. Wykorzystanie elementów psychodramy do ćwiczenia zachowań w sytuacjach trudnych.
 4. Warsztat rozwoju osobistego: samoocena; psychoedukacja na temat tego czym jest samoocena, co się na nią składa. Praca w grupach. Dyskusja w grupie.
 5. Zajęcia: „Moje wady i zalety”, Wykorzystanie kart pracy, praca z rysunkiem. Dyskusja w grupie. Podsumowanie.
 6. Warsztat rozwoju osobistego: „Uczę się mówić nie”, psychoedukacja na temat asertywności, wykorzystanie psychodramy do ćwiczenia asertywności. Praca w grupach. Scenki. Dyskusja.
 7. Wspólne wyjścia na pizza, spacer po okolicy, rozmowy na temat trudnych doświadczeń straty jednego z rodziców. Praca nad żałobą.
 8. Warsztat rozwoju osobistego: „Jak oceniają mnie inni, jak oceniam sam siebie”, tworzenia własnej karykatury, praca z rysunkiem. Dyskusja.
 9. Zajęcia: „Ja i moja złość” tworzenie pudełka emocji, praca z rysunkiem. Dyskusja.
 10. Zajęcia podsumowujące. Dyskusja.

 

 

 

Dzień Dziecka 2015

Dzień Dziecka 2015

W tym roku Dzień Dziecka, dla dzieci objętych opieką Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, odbył się 21 czerwca 2015 roku. W ramach Dnia Dziecka, dzieci objęte naszą opieką zaproszone zostały na dwu godzinny wypad na ściankę wspinaczkową. Dodatkowo oprócz możliwości wspinaczki, dzieci miały możliwości zagrania m. in. w squasha i badmintona.  Wypad na ściankę ze względu na liczbę instruktorów wspinaczki został zorganizowany w dwóch grupach: w pierwszej znalazły się dzieci młodsze w wieku od 6 r. ż. do 15 r. ż.; w drugiej natomiast dzieci starsze w wieku od 16 r. ż. do 20 r. ż. Ponieważ część dzieci spotkało się po raz pierwszy każdy miał za zadanie przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie, tak aby przybliżyć innym swoją osobę. Po zabawie integracyjnej dzieci chętnie przystąpiły do wspinaczki i innych udostępnionych im atrakcji.

Warsztaty dla dzieci w żałobie

„Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do Ciebie,
ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich.
A gdy się pocieszysz, będziesz zadowolony z tego, że mnie znałeś,
a Twoich przyjaciół zdziwi to, że śmiejesz się patrząc w gwiazdy”

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

U dzieci żałoba może rozpocząć się kilka tygodni lub nawet miesięcy po wydarzeniu. Zwykle odsuwają w czasie żałobę, aż poczują, że zapewnione im zostało fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. Ich zachowanie na początku niewiele się zmienia, oprócz odrobiny dystansu i nieco gorszych wyników w nauce. Za to po jakimś czasie, sporo później, zaczynają się łzy, smutek, najczęściej w momencie, kiedy rodzina odbudowała już poczucie bezpieczeństwa. Dzieci również nie potrafią przeżywać smutku przez długi czas. Ich zdolność znoszenia bólu z powodu straty jest ograniczona. Dlatego też często unikają rozmów na ten temat. A ponieważ zajmują się przeżywaniem straty z przerwami, to proces żałoby może trwać latami. Zabawa jest dla dzieci naturalną formą komunikacji, dlatego warto uważnie przyglądać się ich zabawom i rysunkom, aby dowiedzieć się jak sobie radzą ze stratą bliskiej i kochanej osoby.

 

Z myślą o dzieciach, które doświadczyły straty bliskiej osoby  stworzyliśmy :

-warsztaty dla młodszych i starszych dzieci

– warsztaty terapii zajęciowej

Organizujemy dla dzieci  Kolonie i obozy , Mikołajki, Dzień Dziecka, wspólną Wielkanoc i Wigilię.

Prowadzenie:

Mgr psycholog Aleksandra Zygadlewicz  – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego –wydział psychologia kliniczna. Jest w trakcie Rocznego Kursu Psychoterapii  w nurcie  poznawczo –behawioralnej  dla dzieci i młodzieży w Szczecinie. Ukończyła szkolenia z zakresu asertywności i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz psychoonkologii.  Pracuje pod stałą superwizją u rekomendowanych superwizorów przez PTP.

Miejsce spotkań: Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Pokoju 77

Warsztaty dla osób w żałobie

Warsztaty  dla osób w żałobie została stworzona z myślą o tych, którzy stracili ukochane osoby i nie radzą sobie po ich śmierci. Żal, ból, rozpacz i lęk są tak ogromne, że potrzebna jest obecność innych. Nie każdy znajduje wsparcie w rodzinie i przyjaciołach. Wtedy osoby cierpiące czują się głęboko samotne i niezrozumiane. Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie ludzie mogą otwarcie wyrażać swoje emocje oraz otrzymać akceptację i zrozumienie od innych. Uczestnicy grupy wsparcia są na różnych etapach żałoby, co jest szczególnie cenne dla tych, którzy w trudnej sytuacji znaleźli się niedawno. Osobom na początku żałoby łatwiej uwierzyć w siebie i w sens dalszego życia gdy widzą, że innym, mimo podobnych problemów, udało się odzyskać równowagę, wiarę i odbudować swoje życie.

Zapraszamy na grupę wsparcia dla osób w żałobie w całkowitej atmosferze akceptacji, troski i zrozumienia.

Grupa prowadzona jest w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 i poprzedzona jest Mszą św. dla osób w żałobie o godz 16.00 .

Prowadzenie:

Mgr psycholog Katarzyna Wawryniuk- psycholog. Absolwentka SWPS w Warszawie wydział- psychologia kliniczna. Jest w trakcie studiów Podyplomowych z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Szkoliła się w Polskim Instytucie Eicksonowskim w Poznaniu z zakresu psychoonkologii .Odbyła również szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej w Bielsku Białej.

 

Mgr psycholog Agnieszka Chybowska-Sandecka- psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka SWPS w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie zzakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie. Odbyła szkolenia z zakresu podstaw pracy terapeutycznej oraz psychoonkologii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu. Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowań w Szczecinie oraz odbyła  szkolenie z zakresu Programu Simontona.  Pracuje pod stałą superwizją u rekomendowanych superwizorów przez PTP.

 

Mgr psycholog Aleksandra Zygadlewicz – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego –wydział psychologia kliniczna. Jest w trakcie Rocznego Kursu Psychoterapii  w nurcie  poznawczo –behawioralnej  dla dzieci i młodzieży w Szczecinie. Ukończyła szkolenia z zakresu asertywności i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz psychoonkologii.  Pracuje pod stałą superwizją u rekomendowanych superwizorów przez PTP.

 

Miejsce: Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Pokoju 77